Skip to main content

Table 2 Primers used in this study

From: DNA assembly with error correction on a droplet digital microfluidics platform

Primer Name

Primer Sequence (5′- > 3′)

Puc-049cloning-R

CCGGGTACCGAGCTCGAATTCACTG

Puc-049cloning-F

GATCCTCTAGAGTCGACCTGCAGGC

Puc19-5’F

TCCCAGTCACGACGTTGTAAAACGAC

HA049-1

CAGGTCGACTCTAGAGGATCGCGGCCGCGACACATGCACTATTGAAGGACTT

HA049-2

AGATCACAAGAAGGGTTACCATAGACAAGTCCTTCAATAGTGCATGTGTCGC

HA049-3

GTCTATGGTAACCCTTCTTGTGATCTGTTGTTGGGGGGAAGAGAATGGTCCT

HA049-4

TACAGCTGATGGTCTTTCAACGATGTAGGACCATTCTCTTCCCCCCAACAAC

HA049-5

ACATCGTTGAAAGACCATCAGCTGTAAATGGAACGTGTTACCCTGGGAATGT

HA049-6

GTGTTCTGAGTTCCTCTAAGTTTTCCACATTCCCAGGGTAACACGTTCCATT

HA049-7

GGAAAACTTAGAGGAACTCAGAACACTCTTTAGTTCCTCTAGTTCCTACCAA

HA049-8

ATTGTGTCTGGGAATATTTGGATTCTTTGGTAGGAACTAGAGGAACTAAAGA

HA049-9

AGAATCCAAATATTCCCAGACACAATCTGGAATGTGACTTACACTGGAACAA

HA049-10

GTAGAATGAATCTGAACATGATTTGCTTGTTCCAGTGTAAGTCACATTCCAG

HA049-11

GCAAATCATGTTCAGATTCATTCTACAGGAACATGAGATGGCTGACTCAAAG

HA049-12

GAATTCGAGCTCGGTACCCGGCGGCCGCTTTGAGTCAGCCATCTCATGTTCCT