Skip to main content

Table 7 Primer pairs for QPCR analysis candidate target mRNAs of EGS-83

From: Generation of an external guide sequence library for a reverse genetic screen in Caenorhabditis elegans

Candidate target Primer for QPCR Inhibition level
NM_066277.3 5'-AATCGAAAGCTCCGTTATCCAC-3' 72%
  5'-TTCCCTCGGCTTCCAAAA-3'  
NM_058796.3 5'-TAAACGTGGCGGAGCTATCG-3' 5%
  5'-CGTTCTCAATGCCCTTCCA-3'  
NM_066347.2 5'-AAAATCATTGGTCCCGTCATG-3' 6%
  5'-CCAACCAAGAAGGGCATTCA-3'  
NM_062293.4 5'-AAGAGATGGATGTCTGGTAGTGGA-3' 5 ± 6%
  5'-GGAAGAGAGCATCGTTTTGGA-3'  
NM_070343.2 5'-AAGGACGGGAGGAACTGGA-3' 6 ± 5%
  5'-TTGGGAACGAGGGAACACTT-3'  
NM_074278.2 5'-ACCTTCTTGTGCCAATATTTGGA-3' 8%
  5'-TTGCCATGAAGTTTCCGAAAA-3'  
NM_059435.2 5'-TGGCGTCCGTTACCTTGAA-3' 6%
  5'-GAATCAGCGGAGAATGCACAT-3'  
NM_072012.1 5'-CCATTGGACATGGGAAAAACA-3' 5%
  5'-TGGGATATTGGATTTTTGGTCAA-3'  
NM_059793.2 5'-GGCACTTTTGTTGCGATTGAA-3' 6 ± 5%
  5'-GGCTCTACAAGTTCCCAGCAAAT-3'  
NM_076117.3 5'-TGCAATTATGGTGCACTGATAACA-3' 8%
  5'-TTGCGACATTTTCGAATCGA-3'  
NM_059858.2 5'-GCGATGGTATTTTTGGCAGAA-3' 6%
  5'-TTCTCCGTATCCGCACTTGAA-3'  
NM_061811.2 5'-TTTCAGAGTTTACCCGATGTTCAG-3' 5%
  5'-CCGTATTTCCCGTAGTTTGAGG-3'  
NM_073812.2 5'-CCGAAGCGTCTGTATTAGTTGCT-3' 5%
  5'-TTTGACTTTTGCGGTGGATG-3'  
NM_076627.2 5'-GGGAGCAGTTGTGAGAGGATTT-3' 7 ± 5%
  5'-CCGCCTTCTCCGTCTTCTT-3'  
NM_069246.2 5'-GCTCTGGTCGCTACTCAATCAA-3' 9%
  5'-ATTACTTCCTTGTGCCTCCATCTC-3'  
NM_061292.2 5'-CGCAAAACTCGGGCAAA-3' 6%
  5'-GCCGTAGCCTCCATCAAAAC-3'  
NM_063842.2 5'-TCGTCACATTTTCCGTTTCTCA-3' 7%
  5'-GACCTGCTCCCCTGACAGTAGT-3'  
NM_072852.1 5'-GGCTGAAACCAAGAACGAAAA-3' 7%
  5'-TCGCAGAAGGAATGGAAGTG-3'  
NM_066363.2 5'-TGAAAGCTGGCGAAGGACTT-3' 5 ± 5%
  5'-CAAGGGTTTCCAACGCAAAT-3'  
NM_001028778.1 5'-CGAAGCGAACGGGATAATAGTG-3' 6%
  5'-CGACTCATGTGCAAGTTATGTTCTT-3'  
NM_171639.2 5'-CGAGGATGTTGCCATTCAGTT-3' 7%
  5'-GAAGATTTGGGTTTTCACCATGA-3'  
NM_171942.1 5'-TCAGATCACTCATGAACTCCATGA-3' 5%
  5'-GAAGGGCGAAAATGAGAATGAA-3'  
NM_171638.2 5'-CGGTGGAAGAGATGGATGAAG-3' 6%
  5'-TTCGTGATTCGGTGGAACAA-3'  
NM_001028115.1 5'-GCACAACTTTATCGCAACGATTA-3' 6%
  5'-GCAAAGCTGGTGCAATTCTTC-3'  
NM_001028116.1 5'-CTGCCTTTGCCGATGGTTA-3' 6%
  5'-CTGGATAGTAGTAGGGCTCCGAAA-3'  
NM_001028113.1 5'-CTGCCTTTGCCGATGGTTA-3' 6%
  5'-CTGGATAGTAGTAGGGCTCCGAAA-3'  
NM_001028114.1 5'-CTGCCTTTGCCGATGGTTA-3' 6%
  5'-CTGGATAGTAGTAGGGCTCCGAAA-3'  
NM_001027086.1 5'-GGAGCGCGTCAGAGTAAACG-3' 7%
  5'-TTTCGAGACGGCCTTTGTTC-3'  
NM_001027085.1 5'-GGAGCGCGTCAGAGTAAACG-3' 7%
  5'-TTTCGAGACGGCCTTTGTTC-3'  
NM_001029358.2 5'-ATGCATATTGAGCACGCAGAA-3' 5%
  5'-CGGGCAGATGCAATTGTTT-3'  
NM_001029357.3 5'-CGAGAGCGGCGAGTTGATAG-3' 5%
  5'-ATACTGCATCCGAGCAACATGT-3'  
NM_001029356.1 5'-CGAGAGCGGCGAGTTGATAG-3' 5%
  5'-ATACTGCATCCGAGCAACATGT-3'  
NM_001028371.1 5'-CCCAAATGTTATGCCAGTCAAG-3' 5%
  5'-TTGGAAGATGTAGAATGGTGAGAGA-3'  
NM_001013620.3 5'-CAGACTTCCACCTATTAAAGGACCA-3' 7%
  5'-CACAAAACAGAAATCCCAGAAGG-3'  
  1. The accession number refers to the GenBank database. The values shown are means derived from triplicate experiments, and values for the standard deviation that were less than 5% are not shown.